گواهینامه ها

 • چین Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  EN 61010-1:2010. EN 61326-1:2013
 • چین Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and 2014/ 35/EU Low Voltage Directive
 • چین Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  Directive 2011/65/EU ANNEX II
 • چین Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015
 • چین Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015
 • چین Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  GB/T45001-2020/1S045001:2018

مشخصات QC

Anhui Wanyi Science and Technology Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

پیام بگذارید